Jarní nabídka

Ječmen jarní

• Raxil Star • Kinto Duo

• Lamardor FS 400 • Redigo PRO

• Vibrance Gold

• Systiva

Pšenice jarní

• Celest Trio • Celest Extra

• Kinto Duo

• Vibrance Gold

• Redigo Pro

Tritikale jarní

• Redigo Pro

• Kinto Duo

• Celest Extra

• Celest Trio

Ozimé obiloviny v systémech ekologického zemědělství

pšenice jarní, ječmen jarní, tritikale jarní

• Polydresser

Jarní obiloviny (pšenice jarní, ječmen jarní) v kombinaci s fungicidními mořidly

• Albit (rostlinný stimulátor – v kombinaci s fungicidními a insekticidními mořidly) • M-Sunagreen (rostlinný stimulátor – v kombinaci s fungicidními a insekticidními mořidly)

• TS Osivo (rostlinný stimulátor – v kombinaci s fungicidními a insekticidními mořidly)

• Terra Sorb (rostlinný stimulátor – v kombinaci s fungicidními a insekticidními mořidly)

• Galeko speciál (rostlinný stimulátor – v kombinaci s fungicidními a insekticidními mořidly)