Jarní nabídka

Ječmen jarní

• Bojos

 • udržovatel Limagrain Česká Republika, s.r.o., Praha
 • polopozdní sladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností
 • odolnost proti napadení padlím (gen Mlo), střední odolnosti proti napadení rzí ječnou, hnědou skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí
 • výnosová jistota, vhodnost do všech oblastí pěstování, nejpěstovanější sladovnická odrůda v ČR
 • zrno středně velké až velké, podíl předního zrna je vysoký
 • sladovnická jakost 4,6, vhodnost pro slady k výrobě „českého piva“ – preferovaná odrůda
 • výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
 • ošetření morforegulátory růstu je potřebné, ošetření fungicidy proti skvrnitostem je nutné

• Francin

 • udržovatel SELGEN, a.s., Praha
 • polopozdní sladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání, vyšší odnoživostí a odolností proti lámání stébla
 • zdravotní stav vcelku dobrý, střední odolnosti k chorobám
 • sladovnická jakost 4,2, odrůda vhodná pro výrobu „Českého piva“ – preferovaná odrůda
 • zrno je velké, podíl předního zrna vysoký
 • výsevek 3,5–4,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, vhodnost do všech oblastí pěstování
 • ošetření morforegulátory růstu jen v případě mimořádně silných či hnojených porostů, fungicidní ochrana proti skvrnitostem je nezbytná

• Laudis 550

 • udržovatel Limagrain Česká Republika, s.r.o., Praha
 • polopozdní sladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání a lámání stébla a vysokou odnožovací schopností
 • zdravotní stav vcelku dobrý, odolnost proti napadení padlím na listu (gen Mlo), střední odolnost proti napadení hnědou skvrnitostí
 • zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký
 • sladovnická jakost 4,8 – odrůda vhodná pro výrobu „Českého piva“ – preferovaná odrůda
 • výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí s vhodností do všech oblastí pěstování
 • ošetření morforegulátory růstu je u silných porostů nutné, fungicidní ochrana proti rzi a skvrnitostem potřebná

• LG Ester

 • udržovatel Limagrain Europe, Saint-Beauzire, Francie
 • vyšlechtěna v ŠS Plant Select v Hrubčicích na Hané
 • středně raná sladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání a dobrou odolností proti lámavosti stébla
 • zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám, odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo)
 • zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký
 • sladovnická jakost 4,3 – odrůda vhodná pro výrobu „Českého piva“
 • ošetření morforegulátory růstu a fungicidy je potřebné

• LG Tosca

 • udržovatel Limagrain Česká Republika, s.r.o., Praha
 • středně raná odrůda s vynikajícím výnosem i sladovnickou kvalitou
 • nejvýnosnější odrůda v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2017 – 2019
 • nakupují sladovny Soufflet ČR, Moravamalt, Heineken Slovensko a Lykos Trnava, v provozním zkoušení Plzeňský prazdroj
 • nízká, velmi dobře odnožující odrůda s dobrou odolností poléhání
 • výborný zdravotní stav, odolnost k padlí je kontrolována genem rezistence mlo
 • velmi dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování
 • doporučujeme standardní agrotechniku pěstování sladovnického ječmene
 • vysoký podíl předního zrna, HTZ cca 48 g
 • doporučený počet produktivních stébel 800-850 na m

• Malz

 • udržovatel LCEC, s.r.o., Praha
 • polopozdní sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání
 • střední až dobré odolnosti k chorobám, nižší odolnost proti napadení padlím
 • výběrová sladovnická jakost 6,7 – odrůda vhodná pro výrobu „českého piva“ – preferovaná odrůda
 • zrno je středně velké, podíl předního zrna vysoký
 • výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle podmínek, oblastí a termínu setí
 • ošetření morforegulátory růstu a fungicidy je nezbytné

• Manta

 • udržovatel Ackermann Saatzucht, Irlbach, Německo
 • středně raná sladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání, střední odolností proti lámavosti stébla a střední odnožovací schopností
 • zdravotní stav je dobrý, odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo)
 • vysokých výnosů je dosahováno ve všech oblastech pěstování
 • zrno středně velké až velké s vysokým podílem předního zrna
 • špičková sladovnická jakost 6,5 – odrůda vhodná pro výrobu „Českého piva“ – preferovaná odrůda
 • výsevek 3,0–4,0 MKS/ha dle podmínek, oblastí a termínu setí
 • ošetření morforegulátory růstu a fungicidy je potřebné

• Ovation

 • udržovatel Limagrain Europe, Saint-Beauzire, Francie
 • polopozdní nesladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu s nižší odolností proti poléhání, střední odolností proti lámavosti stébla a vysokou odnožovací schopností
 • zdravotní stav vcelku dobrý, odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo), nižší odolnost proti napadení rzí ječnou
 • krmná odrůda s velkým zrnem a vysokým podílem předního zrna
 • výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, vhodnost do všech oblastí pěstování
 • ošetření morforegulátory růstu je nutné, fungicidní ošetření zaměřit na hnědou skvrnitost a rez ječnou

• Overture

 • udržovatel Limagrain Europe, Saint-Beauzire, Francie
 • polopozdní sladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu se střední až nižší odolností proti poléhání, střední odolností až odolností proti lámání stébla a vysokou odnožovací schopností
 • zdravotní stav je dobrý, odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo)
 • zrno středně velké až velké s vysokým podílem předního zrna
 • špičková sladovnická jakost 6,9 – odrůda pro výrobu evropských značkových piv, preferovaná odrůda
 • výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle podmínek, oblastí a termínu setí
 • ošetření morforegulátory růstu je nutné, fungicidní ochrana proti rzi a skvrnitostem potřebná

• Sebastian

 • udržovatel Sejet Planteforaedling I/S, Horsens, Dánsko
 • polopozdní sladovnická odrůda nižšího vzrůstu se střední odolností proti poléhání a lámavosti stébla a vysokou odnožovací schopností
 • uspokojivý zdravotní stav, střední odolnosti k chorobám, nižší odolnost proti napadení padlím
 • zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký
 • výběrová sladovnická jakost 7,1 – odrůda pro výrobu evropských značkových piv, preferovaná odrůda
 • výsevek 3,5–4,0 MKS/ha, dle podmínek, oblastí a termínu setí
 • ošetření morforegulátory růstu je u silných porostů potřebné, ošetření fungicidy je nezbytné

• Solist

 • vysoký výnos zrna v obou variantách pěstování ve všech zemědělských výrobních oblastech
 • vyšlechtěno firmou Saatzucht Streng
 • rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání a lámání stébla – při vysoké intenzitě použít morforegulátor v horní doporučené dávce
 • odolná proti napadení padlím travním
 • středně odolná proti napadení rzí ječnou
 • k napadení komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí je středně odolná
 • odolná proti napadení fuzárii v klasu
 • velmi vhodná pro zakládání směsek s hrachem – stejný termín dozrávání
 • odrůda doporučená pro systém ekologického zemědělství

• Spitfire

 • udržovatel SELGEN, a.s., Praha
 • raná až středně raná sladovnická odrůda
 • velmi vysoký až vysoký výnos předního zrna ve všech oblastech
 • podíl předního zrna 97%
 • výběrová sladovnická kvalita (USJ 7,5)
 • vyrovnaný zdravotní stav bez výrazných rizik

Pšenice jarní

• Astrid

 • udržovatel SELGEN, a.s., Praha
 • polopozdní odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání, střední odnožovací schopností a velmi dobrou odolností proti porůstání zrna v klasu
 • dobrý zdravotní stav, střední až dobré odolnosti k chorobám
 • výborná pekařská jakost E, zrno je středně velké s vysokou objemovou hmotností
 • výsevek 3,5–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
 • ošetření morforegulátory je v dávce 1,0–1,5 l/ha v intenzivních podmínkách potřebné, fungicidní ošetření je vhodné proti napadení padlím a klasovými chorobami

• KWS Chamsin

 • udržovatel: KWS LOCHOW GMBH (D)
 • poloraná odrůda kvalitní pekařské jakosti (A)
 • velmi vysoký výnos zrna zejména v ošetřené variantě pěstování
 • zrno velké rostliny středně vysoké, středně odnožující
 • velmi dobrá odolnost poléhání
 • velmi dobrá odolnost fuzariozám klasu
 • menší odolnost napadení padlím travním a rzí plevovou
 • vysoké číslo poklesu, vysoká objemová hmotnost
 • lze využít jako přesívkový typ pro podzimní zásev

• KWS Sharki

 • poloraná odrůda s vysokou pekařskou kvalitou ve všech parametrech
 • rostliny vysoké s dobrou odolností proti poléhání
 • vynikající zdravotní stav listové plochy, výborná odolnost proti napadení rzí pšeničnou i plevovou
 • odrůda je vhodná především pro kukuřičnou a řepařskou výrobní oblast
 • lze ji pěstovat po obilnině i po kukuřici Výnos je tvořen především počtem odnoží
 • zrno je velké s velmi vysokým obsahem dusíkatých látek a vysokou objemovou hmotností
 • číslo poklesu vysoké, vaznost mouky vysoká, HTZ cca 46 g

Tritikale jarní

• Hugo

 • udržovatel Hodowla Roślin Strzelce, Polsko
 • zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s. Choceň
 • středně raná odrůda nižšího vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání
 • velmi dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost proti napadení rzí plevovou, braničnatkou plevovou v klasu a fuzariózami klasů
 • zrno velké, středně vysoká objemová hmotnost
 • výsevek 4,5–5,5 MKS/ha v co nejčasnějším termínu, malá odnožovací schopnost
 • odrůda s mimořádným výnosovým potenciálem, vhodná do všech oblastí pěstování
 • ošetření morforegulátory růstu je potřebné, fungicidní ošetření při silnějším tlaku chorob žádoucí

Oves setý

• Atego

 • udržovatel SELGEN, a.s., Praha
 • polopozdní žlutozrnná pluchatá odrůda nižšího vzrůstu se střední odolností proti poléhání
 • zdravotní stav dobrý, střední odolnosti proti chorobám
 • zrno středně velké, středně vysoká objemová hmotnost, podíl pluch nízký, výtěžnost ovesné rýže středně vysoká
 • výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle termínu a podmínek setí

• Lion

 • udržovatel NORDSAAT Saatzucht, Langenstein, Německo
 • polopozdní žlutozrnná pluchatá odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání
 • zdravotní stav dobrý, střední odolnosti k chorobám
 • zrno středně velké, středně vysoká objemová hmotnost, podíl pluch nízký, výtěžnost ovesné rýže velmi vysoká
 • vysokých výnosů je dosahováno ve všech oblastech i podmínkách pěstování
 • výsevek 3,2–4,2 MKS/ha dle podmínek a termínu setí

• Celeste (černý)

 • odrůda v prodeji na základě Společného katalogu
 • udržovatel SELGEN, a.s., Praha
 • středně raná odrůda pluchatého ovsa s černou barvou zrna, nízkého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání
 • dobrý zdravotní stav, odolnost k prašné sněti ovesné
 • velmi dobrá kvalita zrna, vysoká HTS i hektolitrová váha
 • výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
 • velmi výnosná odrůda s vhodností pro potravinářské využití nebo pro krmné účel

• Santini (nahý)

 • udržovatel SELGEN, a.s., Praha
 • středně raná odrůda nahého ovsa středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání
 • zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
 • velmi nízký podíl geneticky podmíněných pluchatých zrn
 • zrno větší, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký, objemová hmotnost středně vysoká
 • výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
 • vysokých výnosů je dosahováno ve všech oblastech pěstování
 • vhodnost pro potravinářské využití nebo pro krmné účely

Hrách setý

• Astronaute

 • udržovatel NPZ H.–G. Lembke, Hohenlieth, Německo
 • poloraná žlutosemenná semi-leafless odrůda nižšího až středního vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání
 • zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
 • zrno je středně velké, válcovitého tvaru s velmi dobrou barevnou vyrovnaností
 • velmi vysoký výnos v obou oblastech pěstování
 • výsevek 0,9–1,0 MKS/ha

• Avatar

 • udržovatel SELGEN, a.s., Praha
 • středně raná žlutosemenná semi-leafless odrůda vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání
 • zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
 • zrno je středně velké, válcovitého tvaru s velmi dobrou barevnou vyrovnaností
 • obsah NL vysoký, antinutričních látek velmi nízký
 • odrůda vhodná nejen na zrno, ale i na píci
 • výsevek 0,9–1,0 MKS/ha

• Eso

 • udržovatel SELGEN, a.s., Praha
 • středně raná žlutosemenná semi-leafless odrůda vyššího vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání
 • zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
 • zrno je středně velké, oválného tvaru s velmi dobrou barevnou vyrovnaností
 • výsevek 0,9–1,0 MKS/ha

• Lump

 • udržovatel SELGEN, a.s., Praha
 • středně raná žlutosemenná semi-leafless odrůda středně vysokého vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání
 • zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
 • zrno je středně velké až menší, válcovitého tvaru s velmi dobrou barevnou vyrovnaností
 • vysoký vyrovnaný výnos v obou oblastech pěstování
 • výsevek 0,9–1,0 MKS/ha

Peluška

• Arvika

 • udržovatel SELGEN, a.s., Praha
 • polopozdní plastická odrůda s nižší HTS (150–160g)
 • odolnost proti poléhání je střední, proti chorobám dobrá
 • výsev co nejdříve v množství 0,8–1,0 MKS/ha u semenářských porostů, 0,8–1,2 MKS/ha v čisté kultuře na píci, 0,4–0,5 MKS/ha v luskoobilních směskách
 • nenáročnost na půdní podmínky, vhodnost i do sušších oblastí, odolnost podzimním mrazíkům při pěstování jako meziplodiny na píci nebo zelené hnojení

Hořčice bílá

• Andromeda

 • středně raná žlutosemenná odrůda středně vysokého až vysokého vzrůstu
 • střední až nižší odolnost proti poléhání, výskyt šedých a jinak zbarvených semen nízký
 • výnos semene vysoký, obsah oleje v semeni středně vysoký, HTS středně vysoká
 • prokazatelně vykazuje antinematodní účinky proti zamoření půdy háďátkem řepným (Heterodera schachtii)
 • vhodná jako meziplodina, zejména do oblastí zamořených háďátkem řepným, kde její pěstování působí jako fytosanitární opatření proti uvedenému škůdci

Len olejný

• Lola

 • středně raná odrůda nízkého vzrůstu s vysokou odolností proti poléhání a dobrým zdravotním stavem
 • barva květu modrá, semena hnědá
 • jódové číslo nízké, obsah kyseliny linolenové velmi nízký, kyseliny linolové velmi vysoký
 • výnos semen vysoký, obsah tuku středně vysoký
 • vhodnost k produkci semene pro potravinářské využití

Mák setý

• Lola

 • je to odrůda určená na potravinářské využití
 • obsah morfinu v sušině tobolek je střední 0,67%
 • semeno tmavě modré barvy s dobrou barevnou vyrovnaností
 • vyšší hmotnost tisíce semen
 • je to středně raná odrůda se střední výškou rostlin, s velmi dobrou odolností proti poléhání
 • dobrý zdravotní stav
 • tobolky jsou velmi dobře odolné proti nežádoucímu otevírání při dozrávání
 • odrůda se vyznačuje vysokou a vyrovnanou úrodou semene

Proso seté

• Hanácká Mana

 • udržovatel ELITA semenářská, a.s., Brno
 • velmi raná odrůda středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání
 • vysoká odolnost sněti prašné
 • zrno středně velké, šedé barvy
 • nejlepší podmínky pro pěstování jsou na středně těžkých, dobře zásobených půdách
 • uplatnění jako komponent do směsí pro dotační titul biopásy a meziplodiny

Pohanka

• Zita

 • udržovatel OSEVA PRO s.r.o.
 • raná až poloraná odrůda, rostliny středně vysoké, nepoléhavé
 • odolnost chorobám srovnatelná s jinými registrovanými odrůdami
 • nažky hnědé s jemnou mozaikovitou kresbou, s křidélky
 • HTS střední až vyšší s dobrou výtěžností při potravinářském zpracování
 • výsev co možno nejranější, v chladnějších oblastech však i v 1. polovině května; výsevek 2,5 – 3,5 MKS/ha
 • možno pěstovat skoro ve všech oblastech tj. od humidnějších lokalit KVT až po vyšší polohy marginálních podhorských oblastí
 • dobře využitelná i jako meziplodina.

Katalogy – 2022

Katalog Nabídka osiv jaro 2022 ke stažení
Katalog Oseva Uni Nabídka osiv Jaro 2022 ke stažení